Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Engellilerin en büyük sorunu nedir?

Sonuçlar


Vizyon / Misyon

Uluslararası Yaşama Destek Derneği

(UYDD)

 

 

Hayat güzeldir. Sevinç ve mutluluğun yanı sıra üzüntü de bizim hayatlarımızın sürekli bir parçasıdır.  Hayatın bir toplum içinde ve toplumun yardımıyla daha yaşanabilir hale geldiğini, insanlık binlerce sene içinde öğrendi. Yardım tarzları değişime uğradı, genişledi ve daha profesyonel bir şekle büründü. Çünkü zor durumlarda destek vermek ve yardım kabul etmek insanın gelişiminin temelini oluşturmaktadır. Zaten başkalarının yardımı daha hayatımızın ilk dakikalarında olan doğumla başlar. Demek ki yardımlar  zor anlarımızda, günlük hayatımızda ya da farkındalık on eğitimi alarak ortaya çıkar ki bu da modern toplumların altyapısıdır.

UYDD bireylerin yada grupların yaşamlarını iyileştirmek hedeflerine yönelik,  konseptler ve projeler geliştirmektedir. Tabi ki hayat güzel kalsın diye.

 

Anlamlı Yardım

İnsan Odaklı

 

Yardım daima bireyin duruma yönelik olmalıdır. İnsanlarla birlikte hedeflere ulaşmaya çalışırken hazır standart bir tarif yoktur. Dolayısıyla yardım konseptleri özel olarak bireyler ya da gruplara yönelik geliştiriliyor. Bunların amaç ve hedefleri duruma göre değişiklik gösteriyorlar. İnsanın çeşitliliğine uygun olarak çeşitli yardım konseptleri de mevcut. Bunların bazıları şöyle: Bireysel bakım, eğitim, özel eğitim, sağlık eğitimi, rehabilitasyon, mesleki eğitim, konuşma terapisi, psikoloji, grup çalışmaları, spor ya da müzik.

 

Başarılı yardımın anahtarı “kabul” da yatıyor. Bireyin kişiye özel  yardım kavramını kabul etmesi ve yardımı gerçekleştiren insanların ve onların konseptlerine  güven duyması yardımın temelini oluşturur. Bu durumda yardımcı olan meslek çalışanlarına  büyük görevler düşüyor. Yardım kabul edenin eğitimi ve durumunun yanı sıra yardım mesleklerinde çalışanlarında durumları ve sürdürülebilir meslek içi eğitimlerine devam edilmeli  ve ayrıca meslektaşların kendi arasında verimli bir bilgi alışverişi olmalıdır. Bu derneğimizde düzenli eğitim ve  denetimle  disiplinler arası bir yaklaşım yoluyla sağlanmaktadır. Ancak bu şekilde çeşitli yardım mesleklerinden uzmanların gelişime ve yardımların iyileştirilmesine katkıları ortaya konulabilir.

 

Uluslararası ve Kültürlerarası

Sinerjilerden faydalanmak

 

Yardım konseptleri sürekli değişime tabidir. Farklı kültürler çeşitli müdahale stratejileri geliştirmişlerdir. Uluslararası değişimle biz bundan yararlanabiliriz ve modern işleyen sosyal yardım konseptleri geliştirebiliriz. Uluslararası konseptleri Türkiye´ye adapte etmeye çalışırken daima kültürel ve sosyolojik alt yapılar dikkate alınmalıdır. Kültürlerarası fikir alışverişi  tek yönlü değildir. Açık ve kültürlerarası saygıya dayalı bir çalışma ortamında ve yaklaşım farklılıklarının kabulüne dayalı metotlarla sinerjilerin ortaya çıkarabilmesine ve yeniliğe yol açabilir.

 

© 2014 UYDD